Så fungerar tabellernas definitioner

Webbmagasinets definitioner
Runt om i webbmagasinet finns en stor mängd tabeller med lika typer av företags- eller makrostatistik.

På webbmagasinets framsida finns en sidpanel till höger med olika sammanställningar av aktuellt nyhetsflöde i tabellform.

Aktuella bokslut
I tabellen "Aktuella bokslut" syns de senaste inlagda boksluten i våra databaser. Tabellen är flikindelad efter olika värdekedjeled.

Längst till höger syns en trendpil, som finns i fem olika varianter. Om bokslutet har utvecklats positivt, neutralt eller negativt framgår dels av pilens riktning, dels av dess färg. Observera att trendpilen bara visar omsättningsutvecklingen. Det finns inget automatiskt samband mellan omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Ett företag kan ha en mycket kraftig ökningstrend på bekostnad av lönsamheten, ibland till och med med förlust som följd. På motsvarande sätt kan en omsätttningsminskning i vissa fall vara vägen till förbättrad lönsamhet, om det är olönsam volym som kapas bort.

Mörkgrön pil, rakt uppåtriktad
Omsättningen har ökat med mer än 10 procent.

Ljusgrön pil, snett uppåtriktad
Omsättningen har ökat med mellan 3 och 10 procent.

Gul pil, sidriktad
Oförändrad omsättning (+/-3%)

Orange pil, snett nedåtriktad
Omsättningen har minskat med mellan 3 och 10 procent.

Röd pil, rakt nedåtriktad
Omsättningen har minskat med mer än 10 procent.

 

Nyckeltalsdefinitioner
Här listas defintioner för några av de vanligaste nyckeltalen som förekommer i våra redaktionella texter. Fler nyckeltalsdefinitioner finns bland annat i Ekonomiordlistan.