Branschen i siffror

Siffror är vårt DNA, så till den grad att det är basen i vårt namn. I de olika tabellerna i den här avdelningen hittar du olika sammanställningar med bransch-, projekt- och makrodata som hjälper dig med ditt prognos- och budgetarbete. Däremot finns det ingen bokslutsdata i den här avdelningen. Den är samlad i Guiden, som är en tilläggstjänst.