Allmänna villkor för abonnemangsprodukter

(texten på denna sida är ett utdrag ur MDT:s abonnemangs- och kundvillkor från gällande version, uppdaterad 2014-10-07. Villkoren kan också laddas ned i sin helhet i PDF-format)

Installationssiffror.se utges av MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag (”MDT”), 556538-1687.

MDT är tillståndshavare hos Myndigheten för Radio och TV (08 – 580 070 00) av ett utgivningsbevis för www.installationssiffror.se. Utgivningsbeviset har nummer 2014-064.

Innehavet av utgivningsbevis innebär att berörd webbplats har ansvarig utgivare med de särskilda grundlagsregler som följer av det med både rättigheter och skyldigheter, bland annat, men inte enbart, avseende källskydd och personuppgiftslagen.

VVSsiffror.se och Elsiffror.se är undereditioner till Installationssiffror.se.

Installationssiffror.se, VVSsiffror.se och Elsiffror.se är varumärken ägda av MDT.

Installationssiffror.se lagrar information om kunder och beställningar elektroniskt i databas. Detta görs för att vi ska kunna ge en säker och kvalitativ service och för att i förekommande fall följa gällande lagar, förordningar eller andra tillämpliga regelverk. Vi säljer inte denna information vidare utanför vår egen koncern.

Information om dina uppgifter kan komma att användas till utskick, erbjudanden, med mera från oss eller andra bolag inom koncernen. Önskar du ej få sådana erbjudanden kan du anmäla förbehåll till oss.

Observera att dessa villkor endast gäller abonnemang och motsvarande produkter. Annonsaffärer hanteras enligt separata villkor gällande leverans- och affärsvillkor, inklusive pris- och rabattsystem.