Generella prisvillkor

(texten på denna sida är ett utdrag ur MDT:s abonnemangs- och kundvillkor från gällande version, uppdaterad 2014-10-07. Villkoren kan också laddas ned i sin helhet i PDF-format)

Abonnemang prissätts enligt vid var tid gällande prislista. Dessa uppgifter finns tillgängliga via www.installationssiffror.se/analysshoppen och kan även erhållas på begäran via epost eller telefon.

Alla priser i Analysshoppen, produktblad eller annan typ av kommunikation från MDT anges exklusive mervärdesskatt.

Beställda produkter och tjänster levereras, om ej annat anges, mot 15 dagars faktura.

Kreditupplysning kan komma att tas och Installationssiffror.se förbehåller sig rätten att i stället leverera mot postförskott i fråga om fysiska leveranser. På motsvarande sätt kan också abonnemangsstart om så bedöms nödvändigt kopplas att att betalning för motsvarande period först skett.

Frakt- och expeditionsavgift tillkommer vid beställning av fysiska produkter.

Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. MDT äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. MDT äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.