Annonspriser 2019

Nedan visas våra annonspriser i 2019 års prislista. Volymrabatt utgår baserat på bokningens längd.

OBS att du också kan "stapla" annonser i högerspalten, det vill säga kombinera, två eller fler annonser upp till som mest 12 stycken om ledigt utrymme finns. Kontakta oss för offert.

Priserna gäller en edition, det vill säga Installationssiffror.se, Elsiffror.se eller VVSsiffror.se. Din annons visas dock kostnadsfritt i övriga editioner i mån av utrymme.

Nu erbjuder vi även möjligheten att annonsera i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet har en något annorlunda prismodell med inbyggda volymrabatter i en prisstege från vecka till månad respektive år.

Välkommen att Mejla oss eller ring Therese Skorupan på 0708 - 50 59 88 för en bokning eller diskussion kring ett upplägg.

Listpriser affärsmagasinet 2019
(priserna avser en edition)
Placering Pris/månad
Panorama 12.834
Topp, fullbredd 7.963
Topp, vänster eller höger 4.169
Mittspalt 7.926
Högerspalt 1-4 2.625
Högerspalt 5-12 1.894
(priser angivna per månad exkl moms  

 

Volymrabatter vid annonsering i magasinet
2-3 månader 5%
4-6 månader 10%
7-11 månader 15%
12 månader 20%

 

Listpriser Nyhetsbrevet 2019
  Installationssiffror.se VVSsiffror.se Elsiffror.se
Pris per vecka månad år vecka månad år vecka månad år
Placering och format                  
Panorama 600 x 120 3.589 12.989 116.745 3.439 12.309 111.829 1.045 3.949 35.539
Below top 600 x 120 3.039 10.945 99.365 2.909 10.569 99.215 919 3.345 30.229
Below  top 192 x 120 1.799 6.495 58.365 1.719 6.155 55.999 539 1.979 17.759
Below teasers 600 x 120 1.215 4.369 39.639 1.169 4.229 38.099 375 1.339 12.099
Below teasers 192 x 120 719 2.589 23.339 689 2.479 22.359 209 789 7.099