Branschen i siffror

Siffror är vårt DNA, så till den grad att det är basen i vårt namn. I de olika tabellerna i den här avdelningen hittar du olika sammanställningar med bransch-, projekt- och makrodata som hjälper dig med ditt prognos- och budgetarbete. Däremot finns det ingen bokslutsdata i den här avdelningen. Den är samlad i Guiden, som är en tilläggstjänst. 

Vilka siffror vill du följa?

Finns det någon siffra som är särskilt viktig för dig och som du anser att vi bör inleda eller skärpa bevakningen av? Tipsa oss genom vårt formulär.

Byggbranschen i siffror

Projektdata

Under projektdata listas pågående och planerade projekt. Vi fäster särskild vikt vid installationsprojekten och deras värden. Entreprenadvärden för olika projekttyper och värdekedjeled hör till vår prioriterade analys.