Branschen i siffror

Makro Sverige

  Värde Förändring Källa
Allmänt
Folkmängd
10 081 396
1.4
SCB;201708
Tillväxt och konjunkturläge
BNP
1145800
2.8
SCB;2016K4
Barometerindikatorn
112.8
8.2
KI;2017-04
Inköpschefsindex
59.3
1.9
SILF/Swedbank;2017-10
Prisutveckling
KPI ("inflationen")
60.3
7
SILF/Swedbank;2017-07
PPI
118.9
7.5
SCB;2017-02
varav prisindex för inhemsk tillgång
118.4
7.8
SCB;2017-02
Rå- och insatsvarupriser
63.4
5.9
SILF/Swedbank;2017-10
Arbetsmarknaden
Öppen arbetslöshet
3.90
0
AMS;2017-03
Obalanstal
7.6
-0.1
AMS;2017-03
Varsel totalt
3027
-19.8
AMS;2017-03
Varsel bygg SNI 41-43
244
-53.7
AMS;2017-03
Ränte- och valutaläge
SSVX 3M veckosnitt
-0.6292
-0
RB;2017 v. 14
SO 5Y veckosnitt
-0.0688
0.1
RB;2017 v. 14
SO 10Y veckosnitt
0.5736
-0.2
RB;2017 v. 14
Bostadsobligation 5Y veckosnitt
0.595
0
RB;2017 v. 14
Kronan (TCW-index)
132.8584
4
RB;2017 v. 14
SEK/USD veckosnitt
8.9758
10.2
RB;2017 v. 14
SEK/EUR veckosnitt
9.5658
3.3
RB;2017 v. 14
SEK/NOK veckosnitt
104.3511
6.6
RB;2017 v. 14
SEK/DKK veckosnitt
128.6282
3.4
RB;2017 v. 14
Byggmarknaden
Byggmarknad bostäder 2015U
192.1
17
BI;2016-06
Byggmarknad bostäder 2016P
213,2
11
BI;2016-06
Byggmarknad bostäder 2017P
219.6
3
BI;2016-06
Byggmarknad lokaler 2015U
152.3
3
BI;2016-06
Byggmarknad lokaler 2016P
156.9
3
BI;2016-06
Byggmarknad lokaler 2017P
158.4
1
BI;2016-06
Konfidensindikator bygg SNI 41-43
110.8
8.3
KI;2016-06
Förväntningar byggandet SNI 41-43
37
4
KI;2016-06
Förväntningar anbudspriser bygg SNI 41-43
10
-1
KI;2016-06
Bygglov
52935
12.9
SCB;2016K1
Påbörjade bostäder 2015U
45600
27
Boverket;2016-05
Påbörjade bostäder 2016P
54000
18
Boverket;2016-05
Påbörjade bostäder 2017P
58000
7
Boverket;2016-05

 

Makro regionalt

Län Folkmängd Befolknings-tillväxt Obalanstal Antal st lgh Bygglov Anst i bygg- konkurser
Stockholms län
2 269 060.0
1.7
2.4
19 417.0
15 093.0
1 532.0
Uppsala län
361 373.0
1.1
5.8
4 311.0
4 759.0
134.0
Södermanlands län
288 097.0
1.0
10.7
1 048.0
1 441.0
95.0
Östergötlands län
452 105.0
1.0
8.7
2 622.0
3 011.0
127.0
Jönköpings län
352 735.0
0.7
6.7
1 462.0
1 309.0
69.0
Kronobergs län
194 628.0
0.7
8.5
1 452.0
1 739.0
10.0
Kalmar län
242 301.0
0.3
8.6
780.0
937.0
48.0
Gotlands län
58 003.0
-0.2
6.9
282.0
437.0
0.0
Blekinge län
158 453.0
0.4
10.2
260.0
376.0
27.0
Skåne län
1 324 565.0
0.9
10.0
7 688.0
7 896.0
523.0
Hallands län
320 333.0
1.1
6.5
1 515.0
1 324.0
101.0
Västra Götalands län
1 671 783.0
1.0
6.7
8 424.0
9 518.0
390.0
Värmlands län
279 334.0
0.3
8.5
762.0
853.0
79.0
Örebro län
294 941.0
0.9
8.1
1 745.0
2 709.0
73.0
Västmanlands län
267 629.0
1.1
9.5
1 165.0
1 163.0
50.0
Dalarnas län
284 531.0
0.4
7.6
415.0
672.0
44.0
Gävleborgs län
284 586.0
0.6
11.2
1 149.0
1 112.0
223.0
Västernorrlands län
245 572.0
0.3
9.1
215.0
284.0
99.0
Jämtlands län
128 673.0
0.2
7.5
397.0
610.0
31.0
Västerbottens län
265 881.0
0.4
6.5
1 426.0
2 345.0
119.0
Norrbottens län
250 570.0
0.3
7.4
828.0
1 212.0
182.0
Rikstäckande
9 995 153.0
1.0
7.6
57 363.0
58 800.0
3 956.0