Nyhetsavdelning - Marknad

Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Måndagskrönikan
Avdelning: Marknad
2019-02-11 22:29
Under den gångna veckan har vi rapporterat om tre stycken relativt stora konkurser på installations- och butikssidan, varav två inom Bad & Värme. Ytterligare en påminnelse om hur svårt kedjorna har att skapa uthållig styrka. Samtidigt växer sig

Notiser

Ett av Arbetsförmedlingens kontor. Foto: Lennart Perlenhem/Arbetsgförmedlingen
2019-02-07
Modulbyggnadstillverkaren Flexator varslar närmare en femtedel av personalen till följd av svag orderingång och fallande...
Stefan Lebrot, tillträdande koncernchef för Elon Group. Foto: Elon Group
2019-01-24
Elon rapporterar en stark e-handelsutveckling 2018 och framför allt mot senare delen av året.
En av Beijer Byggmaterials enheter. Foto: Rolf Gabrielson
2019-01-23
Den svenska byggmaterialhandeln tappade knappt 3 procent av försäljningen i jämförbara enheter under december månad. Det visar...
Grön ljus vid järnvägsspår. Foto: Göran Fält/Trafikverket
2019-01-22
Eitech Engineering, med kraft- och järnvägsverksamheterna, och systerbolaget Infratek samprofileras under namnet Omexom, ett av...