Nyhetsavdelning - Internationellt

Notiser

Ulf Mattsson föreslås ta ordförandekluban i Eltel efter den kommande bolagsstämman. Foto: Colourbox
2018-07-04
Caverions tyska konkurrensbot har nu fastställts och landade i linje med vad som tidigare kommunicerats.
2018-06-26
Den amerikanska industrijätten General Electric planerar en renodling med inriktning ot flyg, kraft och förnyelsebar energi.
Tysk flagga. Foto: Colourbox
2018-06-12
Caverion får en tysk konkurrensbot som kommer att bli upp till 40,8 miljoner euro, motsvarande cirka 415 miljoner kronor. Det...
Tysk flagga. Foto: Colourbox
2018-03-26
LK etablerar ett eget kontor och lager i Tyskland för att ge en starkare tillväxtplattform för armaturaffären.
Grafik med flaggillustrerad karta över Storbritannien. Illustration: Colourbox
2018-03-12
Beier Ref bildar ett samarbetsbolag för die brittiska och irländska narknaderna med sin leverantör Mitsuibishi .

Annonser: