Nyhetstaggar - äldreboende

Benny Åström, verksamhetschef för Ömangruppen Projekt AB, Torbjörn Isaksson, fastighetschef på Vaggeryds kommun och Krister Gustavsson, Projektledare på Ömangruppen.  Foto: Ömangruppen
Ömangruppen har fått en stor order avseende ventilation och styr till Mejeriet, det nya äldrecentrum som byggs i Skillingaryd. Uppdraget är koncerninternt sett till Anders Ömans övergripande företagsgrupp Öman Holding.
Äldreboende Dufvegården i Katrineholm. Illustration: KFAB
Sandbäckens nyförvärvade dotterbolag Rörproduktion har fått i uppdrag av Tegelstaden Bygg att installera VS och sprinkler till Katrineholms kommuns storsatsning på nya äldreboendet Dufvehom.
Multidisciplinära Veitech har fått sitt första större projekt, ett äldreboende i samverkan med närbesläktade Arcona.
Radiator VVS installerar i det nya demensboendet i Ludvika. Ordervärdet är okänt.
Finland. Illustration: Colourbox
Caverion har fått en order värd 46 miljoner kronor avseende ett äldreboende i finska Esbo utanför Helsingfors.
Arkitektillustration av det blivande äldre- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro. Illustration: Marge Arkitekter
Goodtech har fått i uppdrag att installera el till vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro. Affären är värd 10 miljoner kronor och det andra stora projektet åt Örebros offentliga sektor på kort tid.
Imtech VS-teknik har fått i uppdrag att utföra VS- och sprinklerinstallationerna när äldreboendet Smedängen i Kalmar byggs om och till. Ordervärdet är cirka 8 miljoner kronor.