Nyhetstaggar - bilindustrin

Frågetecken kring den kinesiska utvecklingen. Illustration: Colourbox
Ekonomiska chocker kommer sällan där vi väntat oss att de ska komma. De dyker upp till synes plötsligt. Men ändå: information som funnits fullt synlig för alla som velat se bortom ytan kunde ge förvarningar. Den kinesiska bilindustrin är, vilket