Nyhetstaggar - BNP-tillväxten

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Avmattningen i den globala konjunkturen tilltar och det är framför allt tillverkningsindustrin som försvagas. För svensk del väntas BNP-tillväxten bromsa in till 1,2 procent i år, till följd av fallande bostadsinvesteringar men också vikande
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret, och ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutet i sin nya konjunkturprognos.
Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
Bostadsbyggandet i Sverige kan komma att minska mer än vad många prognosmakare tror, med kraftig press på BNP-tillväxten som följd. Den bedömningen gör SBAB:s chefekonom i en Direkt-intervju.