Nyhetstaggar - bolån

Mynt på hög. Foto: Colourbox
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsätter att avta, men långsamt decimal för decimal. Det visar nya SCB-siffror.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsätter att bromsa in stegvis, men från hög nivå.
Visning av bostadsobjekt till salu. Foto: Colourbox
Bolånetillväxten fortsätter att ligga på en hög nivå, enligt nya siffror från SCB.
Visning av bostadsobjekt till salu. Foto: Colourbox
Bolånetillväxten fortsatte att öka något i november. Det visar nya siffror från SCB.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: bolån, Bopriser
Bostadsobjekt till salu från Länsförsäkringar. Foto: Rolf Gabrielson
Den totala utlåningen till hushållen ökade något i mars. Däremot var ökningstakten för bolån oförändrad.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: bolån, Bopriser
Finansinspektionens skylt vid kontoret på Brunnsgatan 3 i Stockholm. Foto: Finansinspektionen
Den genomsnittliga belåningsgraden i hushållens bostäder har minskat något och amortering har ökat i förhållande till hushållens inkomster. Det konstaterar Finansinspektionen i sin bolånerapport, med slutsatsen att amorteringskravet har börjat ge
Bostadsobjekt till salu från Länsförsäkringar. Foto: Rolf Gabrielson
Bolånetillväxten i Sverige var oförändrad i februari efter att månaderna dessförinnan minskat långsamt.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: bolån
Bostadsobjekt till salu från Länsförsäkringar. Foto: Rolf Gabrielson
Bolånetillväxten i Sverige fortsätter att sjunka, men det går mycket långsamt.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: bolån
Bostadsobjekt till salu från Länsförsäkringar. Foto: Rolf Gabrielson
Den svenska bolånevolymen steg med 7,0 procent i december. Vilket betyder fortsatt hög tillväxt, också att takten fortsätter långsamt ned.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: bolån
Bostadsobjekt till salu från Länsförsäkringar. Foto: Rolf Gabrielson
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsatte att minska i november, enligt nya SCB-siffror. Minskningen sker långsamt, men tydligt över tid.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: bolån

Sidor