Nyhetstaggar - bolånetillväxt

Mynt på hög. Foto: Colourbox
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsätter att avta, men långsamt decimal för decimal. Det visar nya SCB-siffror.
Mynt på hög. Foto: Colourbox
Både bostadslånen och de totala hushållslånen fortsatte att notera minskad utlåningstakt i oktober, men det handlar om små gradvisa förändringar.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Bostadslånen ökar fortfarande snabbt, men tillväxttakten sjunker samtidigt stadigt. Det visar nya SCB-statistik för september.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsätter att bromsa in stegvis, men från hög nivå.
Lägenhetsvisning av Fastighetsbyrån. Foto: Rolf Gabrielson
Tillväxttakten för de svenska sjönk tillbaka tydligt mellan maj och april, men det handlar fortfarande om hög nivå.
Lägenhetsvisning av Fastighetsbyrån. Foto: Rolf Gabrielson
Bolånen fortsätter att växa kraftigt, men takten minskade något mellan mars och april enligt nya siffror från SCB.
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Petter Karlberg
Hushållens skuldsättningsnivå ligger enligt Riksbanken på en så hög nivå att den utgör "en fortsatt stor risk". Den slutsatsen drar man i sin uppdaterade stabilitetsrapport.
Visning av bostadsobjekt till salu. Foto: Colourbox
Bolånetillväxten fortsätter att ligga på en hög nivå, enligt nya siffror från SCB.
Badkar fullt av pengar. Illustration: Colourbox
Hushållens lån fortsätter att öka i oförändrad takt, enligt nya siffror från SCB.
Avdelning: Makro Konjunktur
Svenska kronor på hög. Foto: Colourbox
De svenska bolånen fortsätter att öka i snabb takt. I januari var ökningstakten något högre än i december.
Avdelning: Makro Konjunktur

Sidor