Nyhetstaggar - Borås Rör och Sanitet

Borås Rör och Sanitet rapporterar kraftig tillväxt, men vinsten gick åt andra hållet. Rörelsemarginalen halverades därför.