Nyhetstaggar - breddgrossist

Ahlsells butik i Älvsjö. Foto: Rolf Gabrielson
CVC:s bud på Ahlsell är hemma. Riskkapitalbolaget hade när budtiden gick ut fått in närmare 94 procent av aktierna och förbereder nu avnotering och tvångsinlösen av resterande aktier.
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
Solarkoncernen förbättrade sin EBITA-marginal på låg nivå under det fjärde kvartalet, vilket också gjorde att helårsmarginalen kunde höjas med en tiondel. Ledningen räknar med att fortsätta förbättra lönsamheten under 2019. De svenska siffrorna
Ahlsells butik vid Bulltofta  i Malmö. Foto: Ahlsell
UPPDATERAD Ahlsellkoncernen fortsatte att växa starkt i fjärde kvartalet, men tillväxttakten sjönk och samtidigt blir tillväxten alltmer kostsam. Både resultat och marginal sjönk i kvartalet. Inför 2019 räknar man med fortsatt bra marknad och
Ahlsells nya huvudkontor i Marievik/Liljeholmen i södra Stockholm. Foto: AMF Fastigheter
Ahlsell flyttar sent i vår till ett nytt huvudkontor. Även det nya kontoret ligger i Liljeholmen, flyttlasset går inte långt.
Avdelning: Uppsnappat
En Ahlsellmålad lastbil. Foto: Ahlsell
UPPDATERAD Riskkapitalbolaget CVC kom inte ur sina sista aktier i Ahlsell. Nu lägger man i stället ett kontantbud på hela bolaget, drygt två efter noteringen och inför den av allt att döma förestående konjunkturnedgången.
Kabellager hos Solar. Foto: Solar
Solarkoncernen rapporterar svaga siffror för det tredje kvartalet, till följd av en oväntat svag utveckling i Sveige och Norge. Framför allt i Sverige. Nu sänks helårsprognosen,
Solar Sverige förbättrade resultatet kraftigt under 2017 och därmed även lönsamheten. Marginallyftet kom dock på låg nivå och berodde primärt på att goodwillavskrivningen från Alvestaförvärvet gick i mål under året.
Svenskflaggad motorbåt i Öresund. Foto: Colorbox
Solar Sverige rapporterar ett tydligt säljtapp i det andra kvartalet och fortsatte därmed den negativa utvecklingen från första kvartalet. Tillsammans med en nedgång i vårt västra grannland bidrog detta negativt till att hålla tillbaka hela
Johan Nilsson, koncernchef Ahlsell. Foto: Ahlsell
UPPDATERAD Ahlsell rapporterar en stark organisk tillväxt och ledningen talar i rapporten om fortsatt stark efterfrågan. Man lyckades med nöd och näppe hålla marginalen intakt på den höga nivån tack vare en norsk fastighetsvinst som räddade
Avdelning:
Aseaströmmen i Västerås. Foto: Clifford Shirley/Västerås stad
Ahlsell fortsätter att stänga gamla butiker för att ersätta dem med nya moderna och bättre layoutade enheter. Näst på tur står Västerås.

Sidor