Nyhetstaggar - byggkonjunkturen

Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen fortsatte att minska i november, enligt nya SCB-siffror. Nedgången för oktober reviderades i positiv riktning, men låg kvar på negativt territorium.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen sjönk i oktober, medan näringslivets totala produktion växte. Samtidigt reviderades septembersiffran ned kraftigt för byggproduktionens tapp.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Konjunkturläget försvagades mer än väntat i november, enligt Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet. Byggkonjunkturen försvagades för tredje månaden i följd. Hushållens förtroende dämpades också.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Barometerindikatorn ligger på en fortsatt hög nivå, men sjönk mer än väntat i oktober i en nedgående trend. Nedgången drevs brett, med nedgångar inom både tillverkningsindustri, bygg, detaljhandel, tjänstsektorn och konsumentsegmenten.
Nedåtgående trend. Illustration: Colourbox
Den vikande svenska bostadsproduktionen börjar nu slå igenom alltmer på olika poduktgrupper inom trä- och möbelindustrin. Det pekar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen på i en ny rapport. Rasande bygglovssiffror pekar också på en
Uppåtriktad trend. Illustration: Colourbox
Barometerindikatorn uppvisade en starkare nivå än väntat i augusti. Byggkonjunkturen var ungefär oförändrad på fortsatt stark nivå.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Efterfrågan är fortsatt hög i den svenska teknikindustrin. Även kapacitetsutnyttjandet och arbetskraftbehovet är fortsatt högt. Orderingången ökar dock bara måttligt framöver och bland annat inom bygg- och anläggningsrelaterad industri syns en en
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Barometerindikatorn med Konjunkturinstitutets samlade konjunkturbild av svensk ekonomi blev överraskande stark i augusti. Byggkonjunkturen stärktes.
Uppåtriktad trend. Illustration: Colourbox
Barometerindikatorn blev överraskande stark i juli med en tydlig uppgång, i stället för som väntat en liten nedgång. Det är tillverkningsindustrin som är dragloket för närvarande.
Elektro-Emanuels vd Anders Emanuelsson. Foto: Elektro-Emanuel
Elektro-Emanuel ser risk för en "liten svacka" efter sommaren, men man ser ingen dramatik.

Sidor