Nyhetstaggar - byggkonjunkturen

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Avmattningen i den globala konjunkturen tilltar och det är framför allt tillverkningsindustrin som försvagas. För svensk del väntas BNP-tillväxten bromsa in till 1,2 procent i år, till följd av fallande bostadsinvesteringar men också vikande
Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen ökade med 0,2 procent i årstakt i januari, jämfört med 3,4 procent för industrin. Det visar nya siffror från SCB.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Barometerindikatorn, som sammanfattar läget för den svenska ekonomin, steg svagt i februari. Det var dock en uppgång som nästan helt drevs av tillverkningsindustrin. Byggkonjunkturen försvagades åter efter två månaders uppgång.
Nedåtgående trend. Illustration: Colourbox
Den svenska konjunkturbilden försvagades kraftigt i januari. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som pekar mot en försvagning både i tillverkningsindustrin och i hushållens förväntningar. Mot strömmen i positiv mening gick dock
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen fortsatte att minska i november, enligt nya SCB-siffror. Nedgången för oktober reviderades i positiv riktning, men låg kvar på negativt territorium.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen sjönk i oktober, medan näringslivets totala produktion växte. Samtidigt reviderades septembersiffran ned kraftigt för byggproduktionens tapp.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Konjunkturläget försvagades mer än väntat i november, enligt Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet. Byggkonjunkturen försvagades för tredje månaden i följd. Hushållens förtroende dämpades också.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Barometerindikatorn ligger på en fortsatt hög nivå, men sjönk mer än väntat i oktober i en nedgående trend. Nedgången drevs brett, med nedgångar inom både tillverkningsindustri, bygg, detaljhandel, tjänstsektorn och konsumentsegmenten.
Nedåtgående trend. Illustration: Colourbox
Den vikande svenska bostadsproduktionen börjar nu slå igenom alltmer på olika poduktgrupper inom trä- och möbelindustrin. Det pekar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen på i en ny rapport. Rasande bygglovssiffror pekar också på en
Uppåtriktad trend. Illustration: Colourbox
Barometerindikatorn uppvisade en starkare nivå än väntat i augusti. Byggkonjunkturen var ungefär oförändrad på fortsatt stark nivå.

Sidor