Nyhetstaggar - byggproduktion

Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg något i december, efter nedgången i november. Det visar nya siffror från SCB.
Uppåtriktad trend. Illustration: Colourbox
Produktionsvärdet i det svenska näringslivet steg klart kraftigare än väntat i november. Det visar statistik från SCB.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg mycket kraftigt i juni, enligt nya siffror från SCB.
Byggnadsarbetare vid betonggjutning av grundplatta. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg i maj, men tillväxttakten bromsar in tydligt. Också i EU bromsar tillväxten in, enligt nya siffror från Eurostat.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Byggproduktionen i EU-området steg i EU i april enligt Eurostat. Den svenska byggproduktionen fortsätter att ligga i topp.
Avdelning: Internationellt
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Byggproduktionen i euroområdet och EU steg i december, mest i euroområdet. Sverige fortsätter att ligga i topp.
Avdelning: Internationellt
Kategori: byggproduktion, euro, EU
Veidekke-skyltad byggkran. Foto: Veidekke
Produktionen inom byggsektorn i euroområdet steg 0,4 procent i november jämfört med föregående månad. Det visar statistik från Eurostat. I Sverige var utvecklingen betydligt mer positiv.
Avdelning: Internationellt
Pågående byggarbete. Foto: Colourbox
Byggproduktionen i Sverige fortsätter att växa starkt jämfört med industriproduktionen. Men en tydlig avmattning syntes mellan oktober och november, enligt nya SCB-siffror.
Avdelning: Makro Konjunktur
Kategori: byggproduktion
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg med 10 procent i juli. Det var en stark siffra jämfört med andra näringslivsgrenar, men en tydlig inbromsning jämfört med maj- och junisiffrorna.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen ökade med drygt 14 procent kalenderkorrigerat i maj, enligt ny SCB-statistik. Det var nästan tre gånger industriproduktionens ökning.

Sidor