Nyhetstaggar - byggproduktionen

Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen fortsatte att minska i november, enligt nya SCB-siffror. Nedgången för oktober reviderades i positiv riktning, men låg kvar på negativt territorium.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen sjönk i oktober, medan näringslivets totala produktion växte. Samtidigt reviderades septembersiffran ned kraftigt för byggproduktionens tapp.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen sjönk i juni, enligt nya siffror från SCB.