Nyhetstaggar - Elon

Den skånska Elonmedlemmen Oredssons Elektriska rapporterar ett kraftigt vinsttapp för 2017/2018 i kölvattnet av låg avräkning och omsättningsnedgång.
E-handel. Illustration: Colourbox
Sallén lägger ned sin butiksverksamhet i Uppsala. Därmed går en mer än 60-årig epok i graven när företaget fokuserar helt på företagssidan. E-handeln blev för tuff, enligt ledningens förklaring.
Avdelning: Marknad
Handslag. Foto: Colourbox
Semestrarna är över och de flesta av oss har hunnit jobba några veckor. Därmed har också förvärvsnyheterna börjat rulla ut igen och det lär de fortsätta göra under hösten.
Köksprodukter i Elon-butik. Foto: Elon
Elon-aktören Kapitalvarucenter J Bladh rapporterar stillastående omsättning med sämre lönsamhet.
Christian Dahlborg, marknadschef på Elon Group sedan juni 2018. Foto: Elon Group
Christian Dahlborg från Bonnierkoncernen är ny marknadschef på Elon Group.
Vitvaruleverans från Elon. Foto: Elon
Elon Group fortsätter att expandera sin B2B-afär. Ett nytt ramavtal har nu tecknats med Ikano Bostad.
Foto: Colourbox
En sydsvensk kedjeansluten aktör försattes i konkurs under måndagen.
Elon/Stenlunds nya butik på Lidingö, som öppnade den 31/8 2017. Foto: Elon
Elonmedlemmen Stenlunds går från två till sex butiker i Storstockholm, när man förvärvar tre butiker på ett bräde samtidigt som man nyetablerar en butik.
Bil från Elon-medlemmen Elektrokyl i Norrköping med Magnus Wicksell från Elektrokyl och Anna Fredriksson från Lundbergs. Foto: Elon
Elon-medlemmen Elektrokyl i Norrköping har skrivit ett samarbetsavtal med fasighetsbolaget Lundbergs.
EEL:s centrallager i Örebro. Foto: EEL
Elon-kedjan bygger nu vidare på sitt samarbete med Stena Fastigheter med ett nytt flerårigt ramavtal, som också har en inbyggd social dimension.

Sidor