Nyhetstaggar - Falu Lasarettt

Illustrationen över Falu Lasaretts framtida gestaltning. Illustration: Assemblin
Assemblin VS har fått en stor order i samband med ombyggnationen av medicinkliniken vid Falu Lasarett.