Nyhetstaggar - Falun

Illustrationen över Falu Lasaretts framtida gestaltning. Illustration: Assemblin
Assemblin VS har fått en stor order i samband med ombyggnationen av medicinkliniken vid Falu Lasarett.
Hoppbacken i Falun. Foto: Colourbox
Reexel och Garo kommer i höst att genomföra en stor leverans av laddstolpar till Falu kommun. Affären är den enskilt största någonsin i de båda företagens djupa laddsamarbete.
Kategori: Rexel, ladd, elbilar, Garo, Falun
Dalahästar av olika sorter. Foto: Colourbox
Det unga dalaföretaget Säters Rör växer snabbt. Ägaren räknar med att volymen tredubblas i år och nu etablerar man nytt kontor i den större grannorten.
Avdelning:
Hoppbacken i Falun. Foto: Colourbox
Den Dala-baserade Elkedjemedlemmen Henningsons El förbättrade lönsamheten på hög nivå 2016/2017. Samtidigt sprängde man 100-vallen.
Dalahäst. Foto: Colourbox
Inneklimatgruppen Invent redovisar kraftigt minskad omsättning på koncernnivå för 2015/2016. Samtidigt tappade man rörelsemarginal, om än på hög nivå. Verksamheten i VS-dottern avvecklades under året.
Elkedjemedlemmen Henningsons redovisar förbättrad lönsamhet på hög nivå på 2015/2016. Samtidigt fortsatte koncernen att växa.
Faluföretaget Carlgrens Elektriska växte kraftigt 2015/2016. Lönsamheten förbättrades på låg nivå.
Faluföretaget Bennströms Elektriska vände tillbaka till svarta siffror 2014, efter en större förlust 2013.