Nyhetstaggar - industrikonjunkturen

Industriproduktion. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 52,0 i december, från 55,4 månaden före, den lägsta nivån sedan början av 2016.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret, och ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutet i sin nya konjunkturprognos.
Industrirörsinstallationer. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin blev oväntat starkt i november. I stället för en obetydlig förväntad nedgång blev det i stället en tydlig uppgång.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Industriinvesteringarna väntas minska med 2 procent i löpande priser under 2018, enligt en uppdatering av SCB:s Investeringsenkät. Bedömningen innebär en minskad förväntning från i våras.
Den svenska kronan. Foto: Rolf Gabrielson
Sveriges BNP sjönk något mellan det andra och det tredje kvartalet. Det var första gången på över fem år som en sekventiell nedgång noterades. En lägre hushållskommunikation var en viktig förklaring.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Konjunkturläget försvagades mer än väntat i november, enligt Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet. Byggkonjunkturen försvagades för tredje månaden i följd. Hushållens förtroende dämpades också.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
SILFs och Swedbanks inköpschefsindex för svensk industri sjönk obetydligt i oktober. Det betydde en klart starkare siffra än väntat.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Barometerindikatorn ligger på en fortsatt hög nivå, men sjönk mer än väntat i oktober i en nedgående trend. Nedgången drevs brett, med nedgångar inom både tillverkningsindustri, bygg, detaljhandel, tjänstsektorn och konsumentsegmenten.
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Högkonjunkturen toppar 2018 och tillväxten bromsar in 2019. Den prognosbilden tecknar Konjunkturinstitutet i en prognosuppdatering.
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin steg mer än väntat i september.

Sidor