Nyhetstaggar - industriproduktion

Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg något i december, efter nedgången i november. Det visar nya siffror från SCB.
Uppåtriktad trend. Illustration: Colourbox
Produktionsvärdet i det svenska näringslivet steg klart kraftigare än väntat i november. Det visar statistik från SCB.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg med 10 procent i juli. Det var en stark siffra jämfört med andra näringslivsgrenar, men en tydlig inbromsning jämfört med maj- och junisiffrorna.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen ökade med drygt 14 procent kalenderkorrigerat i maj, enligt ny SCB-statistik. Det var nästan tre gånger industriproduktionens ökning.
Veidekke-skyltad byggkran. Foto: Veidekke
Den svenska byggproduktionen steg med nära 11 procent i november, dubbelt så mycket som industriproduktionen. Det visar nya SCB-siffror.