Nyhetstaggar - inköpschefsindex

Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Aktiviteten dämpas i den svenska industrin. SILFs och Swedbanks inköpschefsindex noterades i januari till den lägsta nivån sedan februari 2016.
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 52,0 i december, från 55,4 månaden före, den lägsta nivån sedan början av 2016.
Industrirörsinstallationer. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin blev oväntat starkt i november. I stället för en obetydlig förväntad nedgång blev det i stället en tydlig uppgång.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
SILFs och Swedbanks inköpschefsindex för svensk industri sjönk obetydligt i oktober. Det betydde en klart starkare siffra än väntat.
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin steg mer än väntat i september.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin sjönk kraftigt i augusti, men ligger fortfarande i tillväxtzon.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Silfs och Swedbansk inköpschefsindex för den svenska industrin sjönk oväntat i juni, på tvärs mot förväntningarna om en oförändrad nivå.
Interiör från plasttillverkningsanläggning. Foto: Colourbox
De svenska inköpscheferna var överraskande positiva i majmätningen. En uppgång för PMI-index var väntad, men när siffran presenterades på fredagen var den starkare än väntat.
Interiör från plasttillverkningsanläggning. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin sjönk oväntat i april. Nivån ligger dock historiskt högt i tillväxtzon.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Den svenska industrins inköpschefsindex blev oväntat svagt i mars. Analytiker hade räknat med en mindre nedgång. Det blev en större.

Sidor