Nyhetstaggar - klimatteknik

Värmeföretaget Eveco växte under 2017/2018, men rörelseresultatet halverades. En offensiv flyttsatsning är dock en sannolik viktig delförklaring.
Värme- och ventilationsföretaget Eveco redovisar en kraftig lönsamhetsförbättring för 2015/2016. Minskade personalkostnader och ökad förädling gav en stark marginalförbättring.
Adnan Ploskić, teknologie doktor vid KTH och specialiserad på lågtemperatursystem, blir nu nav i ett utvecklingssamarbete mellan Bravida och KTH. Foto: Bravida
Bravida och KTH inleder ett samarbete kring energismarta lösningar. En del av samarbetet är att energiexperten Adnan Ploskić, teknologie doktor inom strömnings- och klimatteknik, knyts till Bravida samtidigt som han forskar vidare på KTH på deltid.
Avdelning: Teknik