Nyhetstaggar - konkurser

Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Byggkonkurserna steg med 6 procent i december, vilket var en kraftigare ökning än den totala konkursutvecklingen. Det visar nya siffror från UC. Däremot ökade byggkonkurserna i något långsammare takt än för näringslivet totalt under 2018 som helhet.
Avdelning: Makro Konjunktur
Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Byggkonkurserna minskade i november, på tvärs mot en kraftig ökning för näringslivet totalt sett. Men sett hittills i år totalt sett så har byggkonkurserna fortfarande ökat.
Avdelning: Makro Konjunktur
Foto: Colourbox
Byggkonkurserna rusade med nästan 30 procent i september, enligt nya siffror från UC. Också de totala konkurserna ökar till nya toppnivåer, även om ökningstakten lugnade sig något.
Avdelning: Makro Konjunktur
Foto: Colourbox
Byggkonkurserna rusade i augusti, enligt nya siffror från UC. Med den högsta månadsökningstakten på nästan två år.
Avdelning: Makro Marknader
Konkursutförsäljning
Konkurserna i det svenska näringslivet steg mycket kraftigt i juli, enligt UC-siffror. Även byggkonkurserna steg, men inte lika mycket.
Avdelning: Makro Konjunktur
genrebild konkurs. Foto: Colourbox
Företagskonkurserna steg kraftigt i juni. Byggkonkurserna, däremot, föll kraftigt.
Avdelning: Makro Konjunktur
Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Företagskonkurserna minskade med 5 procent i maj, enligt siffror från UC. Även byggkonkurserna sjönk, men inte lika mycket.
Avdelning: Makro Konjunktur
Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Byggkonkurserna steg med 35 procent i april, vilket innebar att branschen toppade och drev en allmänt negativ konkursutveckling.
Avdelning: Makro Konjunktur
genrebild konkurs. Foto: Colourbox
2017 innebar ett negativt trendbrott för byggkonkurserna. Men det som döljs i års- och kvartalssiffrorna är att byggkonkurserna sjönk kraftigt i december. Och även en annan intressant trend döljs.
Avdelning: Makro Konjunktur
Desperat affärskvinna med datorkalkyler. (Bilden är arrangerad) Foto: Colourbox
Byggkonkurserna minskade i oktober, vilket var andra månaden i följd med lägre byggkonkurser. Hittills i år är byggindustrin fortfarande en av de branscher där konkurserna ökat mest. Och det finns en mycket oroande signal i siffrorna.

Sidor