Nyhetstaggar - Oredssons Elektriska

Den skånska Elonmedlemmen Oredssons Elektriska rapporterar ett kraftigt vinsttapp för 2017/2018 i kölvattnet av låg avräkning och omsättningsnedgång.