Nyhetstaggar - Osby

Den skånska Elonmedlemmen Oredssons Elektriska rapporterar ett kraftigt vinsttapp för 2017/2018 i kölvattnet av låg avräkning och omsättningsnedgång.
Skånska Oredssons El vände förlust till ett svagt plus 2015/2016. Lönsamhetsförbättring kom dessutom i kraftig tillväxt.
Avdelning: Bokslut