Nyhetstaggar - Riksbanken

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Avmattningen i den globala konjunkturen tilltar och det är framför allt tillverkningsindustrin som försvagas. För svensk del väntas BNP-tillväxten bromsa in till 1,2 procent i år, till följd av fallande bostadsinvesteringar men också vikande
Mynt på hög. Foto: Colourbox
Både bostadslånen och de totala hushållslånen fortsatte att notera minskad utlåningstakt i oktober, men det handlar om små gradvisa förändringar.
Mynt på hög. Foto: Colourbox
Hushållens höga och fortsatt växande skuldsättning är den största risken i svensk ekonomi. Den slutsatsen drar Riksbanken i sin stabilitetsrapport.
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Petter Karlberg
Hushållens skuldsättningsnivå ligger enligt Riksbanken på en så hög nivå att den utgör "en fortsatt stor risk". Den slutsatsen drar man i sin uppdaterade stabilitetsrapport.
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Petter Karlberg
Vi måste ta en kostnad idag för att undvika en bolånekrasch imorgon. Det säger Riksbankschefen Stefan Ingves i en DN-intervju.
Gyllene krona på bron över till Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Colourbox
Inflationstakten i Sverige blev marginellt högre än analytikerförväntningarna i maj, som i sin tur var marginellt högre än Riksbankens prognos.
Avdelning: Makro Konjunktur
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Petter Karlberg
Riskerna med hushållens höga och ökande skuldsättning fortsätter att öka. Det sade riksbankschef Stefan Ingves på onsdagen.
Finansminister Magdalena Andersson (s). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Finansminister Magdalena Andersson (s) ser bubbelrisker med Riksbankens räntesänkning och det generellt låga ränteläget i Europa.
Jesper Hansson, prognoschef på Konjunkturinstitutet. Foto: Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska inflationen har bottnat, men den stiger bara långsamt och väntas inte nå Riksbankens mål på 2 procent förrän 2017.
Den svenska inflationstakten är fortsatt mycket låg. Marssiffran blev lägre än marknadsförväntningarna.
Avdelning: Makro Konjunktur

Sidor