Nyhetstaggar - SCB

Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen ökade med 0,2 procent i årstakt i januari, jämfört med 3,4 procent för industrin. Det visar nya siffror från SCB.
Bostadsbyggandet ökar, foto: Rolf Gabrielson
Bostadsbyggandet fortsatte att sjunk kraftigt under det fjärde kvartalet 2018. Nedgångstakten dämpades något för flerbostadshus jämfört med tredje kvartalet, men förvärrades rejält på småhussidan. Det visar nya siffror från SCB.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen steg något i december, efter nedgången i november. Det visar nya siffror från SCB.
Utförsäljning i modebutik. Foto: Colourbox
Detaljhandelns försäljning sjönk i december, en nedgång som helt berodde på sällanköpssegmentet.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen fortsatte att minska i november, enligt nya SCB-siffror. Nedgången för oktober reviderades i positiv riktning, men låg kvar på negativt territorium.
Mynt på hög. Foto: Colourbox
Både bostadslånen och de totala hushållslånen fortsatte att notera minskad utlåningstakt i oktober, men det handlar om små gradvisa förändringar.
Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
Antalet påbörjade bostäder rasade med 16 procent under årets första tre kvartal, vilket betyder en kraftigt minskad produktionstakt både jämfört med första halvåret och motsvarande period 2017.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Bostadslånen ökar fortfarande snabbt, men tillväxttakten sjunker samtidigt stadigt. Det visar nya SCB-statistik för september.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsätter att bromsa in stegvis, men från hög nivå.
Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
För första gången sedan 2012 minskar bostadsbyggandet under första halvåret. SCB rapporterar under måndagen en 10-procentig nedgång i det svenska bostadsbyggandet.

Sidor