Nyhetstaggar - sjukhus

Illustrationen över Falu Lasaretts framtida gestaltning. Illustration: Assemblin
Assemblin VS har fått en stor order i samband med ombyggnationen av medicinkliniken vid Falu Lasarett.
ÅF House. Foto: ÅF Group
ÅF har fått en stororder i Göteborg avseende all projektering till nya Högsbo Specialistsjukhus, som ska stå klart i slutet av 2022.
Joakim Wall, Assemblin Ventilations regionchef i Stockholm. Foto: Jonas Clefström/Assemblin
Assemblin har fått både VS- och ventilationsuppdragen vid den stora ombyggnaden av Sollentuna sjukhus norr om Stockholm. Ordern är värd cirka 90 miljoner kronor.
Nya Universitetssjukhuset i Aalborg. Illustration: Konsortium Indigo
Bravida Danmark har fått i uppdrag av Region Nordjylland att installera VS-systemen till en ny stor etapp av det nya universitetssjukhuset i Ålborg. Ordern är värd 140 miljoner svenska kronor.
Nya Sjukhusområdet Malmö. Illustration: White Arkitekter
Ett jättekonsortium har bildats för att ta hand om samtliga installationerr till Nya sjukhusområdet i Malmö. Assemblin står i centrum för samarbetet med samtliga tre huvudbolag inblandade. Med sig har man också Instalcobolaget Rörläggaren och APQ El.
Skaraborgs sjukhus med illustration nya blivande akutmottagningen. Illustration: Tyréns
Instalcodottern LG Contracting har fått en order värd cirka 200 miljoner kronor vid den pågående utbyggnaden av Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Illustration över del av interiören vid Skaraborgs sjukhus efter ombyggnaden. Illustration: Abako
NCC har fått i uppdrag att utföra en större ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde. Ordervärdet uppgår till cirka 600 miljoner kronor.
Elektriker från Bravida. Foto: Bravida
Bravida har fått en order värd 90 miljoner kronor avseende lösningar för eltekniska system och sprinkler till ombyggnaden av Sollentuna sjukhus norr om Stockholm.
Bravida har fått en order värd 73 miljoner kronor avseende alla större installationer vid Mälarsjukhuets ombyggnad i Eskilstuna.
Skanska har fått en order värd 1,3 miljarder kronor avseende en omfattande utbyggnad av St Görans sjukhus i Stockholm.

Sidor