Nyhetstaggar - Skillingaryd

Benny Åström, verksamhetschef för Ömangruppen Projekt AB, Torbjörn Isaksson, fastighetschef på Vaggeryds kommun och Krister Gustavsson, Projektledare på Ömangruppen.  Foto: Ömangruppen
Ömangruppen har fått en stor order avseende ventilation och styr till Mejeriet, det nya äldrecentrum som byggs i Skillingaryd. Uppdraget är koncerninternt sett till Anders Ömans övergripande företagsgrupp Öman Holding.
Skillingarydsföretaget Grunditz Rör rapporterar en till synes dramatisk nedgång. Sett i ett något längre perspektiv handlar det dock om en normalisering.
Avdelning: Bokslut