Nyhetstaggar - smarta fastigheter

Gerox plattform DRS-Live som tas över av Indoor Energy. Foto: Indoor Energy
Indoor Energy köper den digitala plattformen DRS Live från Gerox. Förvärvet tillför dels en ny teknikplattform och kompetens, men också en serviceaffär där man bedömer att det också finns en stor tillväxtpotential.
Mobilt fastighetsstyrningsverktyg från KTC. Foto: KTC
Fastighetsautomationsföretaget KTC Control rapporterar svaga siffror med omsättningstapp och kraftigt försämrad marginal på svag nivå. En närmare analys av siffrorna visar dock att nedgången åtminstone delvis förklaras med offensiva satsningar.