Nyhetstaggar - Solar

Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Under den gångna veckan har vi rapporterat om tre stycken relativt stora konkurser på installations- och butikssidan, varav två inom Bad & Värme. Ytterligare en påminnelse om hur svårt kedjorna har att skapa uthållig styrka. Samtidigt växer sig
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
Solarkoncernen förbättrade sin EBITA-marginal på låg nivå under det fjärde kvartalet, vilket också gjorde att helårsmarginalen kunde höjas med en tiondel. Ledningen räknar med att fortsätta förbättra lönsamheten under 2019. De svenska siffrorna
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
Solar säljer sitt norska problembarn Scandinavian Technology Institute, eftersom man inte ser någon snar vändning av de stora förlusterna. I stället backar man hem och omgrupperar Solar School i nygammalt format.
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
När niomånadersrapporterna nu kan börja summeras för grossistledet framträder några förstärkta bilder. Bilden av hur marknaden fortfarande tuffar på för flertalet grossister, men också hur Solar och Onninen har det fortsatt svårt att hitta sina
Kabellager hos Solar. Foto: Solar
Solarkoncernen rapporterar svaga siffror för det tredje kvartalet, till följd av en oväntat svag utveckling i Sveige och Norge. Framför allt i Sverige. Nu sänks helårsprognosen,
Solar Sverige förbättrade resultatet kraftigt under 2017 och därmed även lönsamheten. Marginallyftet kom dock på låg nivå och berodde primärt på att goodwillavskrivningen från Alvestaförvärvet gick i mål under året.
Svenskflaggad motorbåt i Öresund. Foto: Colorbox
Solar Sverige rapporterar ett tydligt säljtapp i det andra kvartalet och fortsatte därmed den negativa utvecklingen från första kvartalet. Tillsammans med en nedgång i vårt västra grannland bidrog detta negativt till att hålla tillbaka hela
Göteborgsvy med bland annat välkända kontorhuset med folkmunsnamnet "Läppstiftet" och hotellfartyget Barken Viking. Foto: Colourbox
Thermotech etablerar sitt åttonde Thermotech Center, när Göteborg får en stärkt marknadstäckning. Samtidigt rapporteras flera nyrekryteringar från en av de större grossisterna till ett annat av bolagets center.
Michael Jansson, PM Flex Stockholm. Foto: PM Flex
PM Flex har ersättningsrekryterat Michael Jansson från grossistledet till distrikt Stockholm.
Avdelning: Personnytt
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
Solarkoncernens omsättning sjönk svagt under första kvartalet med något försvagad marginal. Den underliggande tillväxten blev dock tydligt positiv, men i Sverige och framför allt Norge tappade man. Den resultatförbättring som ligger i

Sidor