Nyhetstaggar - Teknikföretagen

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Avmattningen i den globala konjunkturen tilltar och det är framför allt tillverkningsindustrin som försvagas. För svensk del väntas BNP-tillväxten bromsa in till 1,2 procent i år, till följd av fallande bostadsinvesteringar men också vikande
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Teknikindustrins orderingång är inte lika stark som i början av året, men den var högre i tredje kvartalet än i det andra. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer.
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Konjunkturuppgången fortsätter, men ökningstakten mattas nu av. Den bedömningen gör Teknikföretagen i sin senaste barometer.
Produktionsmiljö från metallindustri. Foto: Colourbox
Konjunkturen förbättras nu på en bredare front än tidigare, enligt en ny rapport från Teknikföretaget. Man räknar med att teknikproduktionen ökar med 4 procent under 2017.
Produktionsmiljö från metallindustri. Foto: Colourbox
Orderingången var fortsatt svag för teknikindustrin i det fjärde kvartalet, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer.
Den svenska teknikindustrins orderingång är dämpad och 2015 ser ut att avslutas svagt med ledig kapacitet på flertalet håll. Det visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer.
Orderingången ökar fortfarande i den svenska industrin, men Teknikföretagen ser "högst oroande signaler" i sin uppdatering av konjunkturbarometern.
Teknikföretagen sänker sin prognos för produktionsvolymen i de svenska teknikföretagen nästa år. Man räknar nu med en tillväxt på 2,0 procent, jämfört med den tidigare prognosen på 3,0 procent. Boven i dramat är den svaga europeiska konjunkturen som
Avdelning: Makro Konjunktur