Nyhetstaggar - Tingstad Rörinstallation

Genrebild Göteborg med spårvagn på Avenyn. Foto: www.fotoakuten.se
Den Göteborgska Comfortmedlemmen Tingstad Rörinstallation rapporterar lägre omsättning och vinst när volymerna normaliserades, men lönsamheten stärktes på hög nivå i normaliseringen.
Göteborgsvy med bland annat välkända kontorhuset med folkmunsnamnet "Läppstiftet" och hotellfartyget Barken Viking. Foto: Colourbox
Den västsvenska Comfortmedlemmen Tingstad Rörinstallation lyfte rejält under 2016/2017. Och man fick med sig lönsamheten.
Genrebild Göteborg med spårvagn på Avenyn. Foto: www.fotoakuten.se
Den västsvenska Comfortmedlemmen Tingstad Rörinstallation rapporterar viss tillväxt och något försvagad marginal. Dock helt utan dramatik.