Nyhetstaggar - Trelleborgs Fläkt- och Automatikservice

Ortskylt för Trelleborg. Illustration: Colourbox
Bravida köper Trelleborgs Fläkt- och Automatikservice AB genom dotterbolaget Bravida Prenad. Affären kompletterar den lokala affären i mer multidisciplinär riktning.