Nyhetstaggar - VS-grossist

Den nedåtgående omsättningstrenden för Onninens svenska VS- och kylaffär, som nu säljs till Solar, fortsatte under 2018 och in i 2019. Det står klart när man jämför siffrorna från de båda bolagen. Solarchefen räknar dock med att successivt vända
Lundagrossistens butik i Bromma. Foto: Rolf Gabrielson
Lundagrossisten Bo Johansson AB, "Mälardalsbolaget" i sfären, växte vidare under 2017/2018. Samtidigt stärkte man den justerade marginalen på hög nivå i tillväxten.
Dahls butik i Kalmar
Dahl gör om ledningsstrukturen för VVS-divisionen med en form av internrockad. Daniel Bik blir ny divisionschef, men Magnus Hårde blir kvar i divisionsledningen.
Ahlsells logistik i Hallsberg
Rörgrossistföreningens medlemmar rapporterar en stark tillväxt för det fjärde kvartalet. Och signalerna ser positiva ut inför början av 2019.
VA-lösningar från Ahlsell. Foto: Ahlsell
VS-grossmarknaden var fortsatt stark i det tredje kvartalet, enligt nya RGF-siffror. Flera jämförelsestörande faktorer finns, men även när bilden tas ut över flera kvartal syns en fortsatt stark bild. Fortsatt intressanta noteringar görs för
Avdelning: Marknad
Bauhaus Barkarby. Foto: Rolf Gabrielson
Att en större tillverkare skulle sluta ett direktavtal förbi grossistledet var en tidsfråga. FMM:s avtal med Bauhaus kan öppna kranarna för både många fler produktsegment och kunder. Den tid måste ju rimligen snart vara förbi när grossisten får
Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus Sverige. Foto: Mattias Hamrén
Dahl har i branschförhandlingar fört fram FM Mattsson som ett "föredöme" för tillverkarledets grossistlojalitet. Under sommaren föll FM Mattsson Mora Group för trycket och inledde ett nytt direktförsäljningsavtal med storkunden Bauhaus.
John Fredriks huvudanläggning på Hisingen. Foto: Rolf Gabrielson
Den västsvenska VS-grossisten John Fredrik rapporterar sin sjätte förlust i svit. Nivån på förlusten dubblades(!) nästan från 2016 när försäljningen sjönk kraftigt och förlusten har fortsatt under 2018.
Foto: Dahl
VS-grossisten Dahl öppnar en ny butik i Uddevalla för att förtäta sin västsvenska närvaro.
Carpingskoncernen rapporterar ett bra 2017, med tillväxt och stärkt marginal i grossiströrelsen.
Avdelning: Bokslut

Sidor