Volymrabattsystem

(texten på denna sida är ett utdrag ur MDT:s abonnemangs- och kundvillkor från gällande version, uppdaterad 2014-10-07. Villkoren kan också laddas ned i sin helhet i PDF-format)

Volymrabatter på abonnemang utgår enligt följande:

  • Ordervärde överstigande 10.000 SEK 10%

  • Ordervärde överstigande 20.000 SEK 15%

  • Ordervärde överstigande 30.000 SEK 20%

  • Ordervärde överstigande 40.000 SEK 25%

  • Ordervärde överstigande 50.000 SEK 30%

Rabatterna gäller vid samtidig initial order på samma kundnummer, eller enligt särskild överenskommelse på sammankopplade kundnummer.

 

Därefter utfaller rabatt på tilläggsbeställningar enligt under innevarande rabattårs (räknat från första beställningsdatum) ackumulerat uppnått trappsteg. Rabatten kan aldrig överstiga 30 procent om ej särskilt avtalats. Vid nästkommande års huvudfakturering erhålls eventuellt ny uppnådd rabattnivå på hela bruttofakturavärdet.