Din framgång - Vår drivkraft

Vår värdegrund

Vårt mål är att du som annonsör ska

  • rätt målgrupp
  • med rätt budskap
  • i rätt forum.

Vår verksamhet vilar på en djupt rotad journalistisk värdegrund och en genuin nyfikenhet på de branscher vi bevakar. Våra läsare är beslutsfattare från alla led inom installationsbranschen.

Installationssiffror.se:s kärnvärden, som ska prägla allt vårt redaktionella innehåll, är:

  • Oberoende
  • Värdeskapande
  • Relevant

Genom att leverera på dessa kärnvärden - och genom ett analytiskt ideal som hyllar det sunda företagandet - tror vi oss ha hittat vårt sätt att bidra till en starkare och lönsammare installationsbransch.

Affärsmagasinet

Affärsmagasinet läses dagligen av installationsbranschens beslutsfattare.

41 procent av läsarna tillhör installatörs- segmentet. Bland övriga läsare finns beslutsfattare från värdekedjans samtliga övriga segment som tillverkare, grossister, konsulter och intresseorganisationer.

Läs mer om vilka möjligheter ni får som annonsör i magasinet genom att ladda hem produktbladet. Det öppnas som en pdf-fil i ett nytt fönster.

Nyhetsbrevet

Varje år skickar vi ut över en halv miljon nyhetsbrev, varje vardagsmorgon.

Öppningsfrekvensen är mycket hög, tack vare ett mycket relevant och aktuellt innehåll. Drygt 40 procent av mottagarna öppnar nyhetsbreven, ungefär dubbelt så högt som jämförbart branschsnitt.

Läs mer här om vilka möjligheter ni får som annonsör i nyhetsbrevet genom att ladda hem produktbladet. Det öppnas som en pdf-fil i ett nytt fönster.

Månadsmagasinet

Månadsmagasinet ges ut elva gånger per år och bjuder läsaren på en överskådlig och lättillgänglig bild av den senaste månadens händelser i installationsbranschen och redaktionens utblickar för de kommande månaderna. Magasinet distribueras som en bläddringsbar e-tidning till en mycket stor del av branschen.

Läs mer här om vilka möjligheter ni får som annonsör i månadsmagasinet genom att ladda hem produktbladet. Det öppnas som en pdf-fil i ett nytt fönster.