Branschen i siffror

Makro Sverige

  Värde Förändring Källa
Allmänt
Folkmängd
Tillväxt och konjunkturläge
BNP
Barometerindikatorn
Inköpschefsindex
Prisutveckling
KPI ("inflationen")
PPI
varav prisindex för inhemsk tillgång
Rå- och insatsvarupriser
Arbetsmarknaden
Öppen arbetslöshet
Obalanstal
Varsel totalt
Varsel bygg SNI 41-43
Ränte- och valutaläge
SSVX 3M veckosnitt
SO 5Y veckosnitt
SO 10Y veckosnitt
Bostadsobligation 5Y veckosnitt
Kronan (TCW-index)
SEK/USD veckosnitt
SEK/EUR veckosnitt
SEK/NOK veckosnitt
SEK/DKK veckosnitt
Byggmarknaden
Byggmarknad bostäder 2015U
Byggmarknad bostäder 2016P
Byggmarknad bostäder 2017P
Byggmarknad lokaler 2015U
Byggmarknad lokaler 2016P
Byggmarknad lokaler 2017P
Konfidensindikator bygg SNI 41-43
Förväntningar byggandet SNI 41-43
Förväntningar anbudspriser bygg SNI 41-43
Bygglov
Påbörjade bostäder 2015U
Påbörjade bostäder 2016P
Påbörjade bostäder 2017P

 

Makro regionalt