Branschen i siffror

Makro Sverige

  Värde Förändring Källa
Allmänt
Folkmängd (tusental)
Tillväxt och konjunkturläge
BNP-indikatorn, månad (ej säsongsrensad)
Barometerindikatorn
Inköpschefsindex
Prisutveckling
KPIF ("inflationen")
PPI
varav prisindex för inhemsk tillgång
Rå- och insatsvarupriser
Arbetsmarknaden
Öppen arbetslöshet
Obalanstal
Varsel totalt
Varsel bygg SNI 41-43
Ränte- och valutaläge
SSVX 3M veckosnitt
SO 5Y veckosnitt
SO 10Y veckosnitt
Bostadsobligation 5Y veckosnitt
Kronan (KIX-index)
SEK/USD veckosnitt
SEK/EUR veckosnitt
SEK/NOK veckosnitt
SEK/DKK veckosnitt
Byggmarknaden
Byggmarknad bostäder 2021U
Byggmarknad bostäder 2022P
Byggmarknad bostäder 2023P
Byggmarknad lokaler 2021U
Byggmarknad lokaler 2022P
Byggmarknad lokaler 2023P
Konfidensindikator bygg SNI 41-42
Förväntningar byggandet SNI 41
Förväntningar anbudspriser bygg SNI 41
Bygglov (bost/lok 000 m2 R12)
Påbörjade bostäder 2021U
Påbörjade bostäder 2022P
Påbörjade bostäder 2023P

 

Makro regionalt