Fasta avdelningar

Det finns nio fasta avdelningar för återkommande ämnen. Tanken är att dessa nio tillsammans ska täcka branschens helhet. Fasta avdelningar och teman liknar varandra med den skillnaden att Fasta avdelningar ändras mer sällan.

Här nedan presenteras avdelningarna med korta förklaringar till vad de innehåller. Du kommer till respektive avdelning antingen genom att klicka i rutorna nedan eller från menyn ovan.

Bokslut

Under Bokslut rapporterar vi alla viktiga bokslut i branschen. 

Dels letar vi generellt efter viktiga förändringar hos dina affärspartners och konkurrenter, som är viktiga att ha koll på. Vi letar också ständigt efter trender i branschsegment och regioner.

Personnytt

Under personnytt bevakar vi de personförändringar som påverkar relationerna i ditt värdekedjeled. Det kan handla om en notis om en säljare, en dramatisk vd-förändring eller något däremellan. Och vi rapporterar inte bara pressmeddelanden om rekryteringar. Det är ofta vi som avslöjar rörelser i branschen.

Marknad

Marknad är på sätt och vis vår mest dynamiska fasta avdelning om uttrycket tillåts. Här finns allt som rör olika marknader och inte hör hemma i någon annan fast avdelning. Konkret handlar det framför allt om strategier på företagsnivå och marknadsutveckling på övergripande nivå.

Förvärv & Avyttringar

Under Förvärv och avyttringar bevakar vi ägarförändringar, sådana som har skett och sådana som är på väg att ske. Det kan vara en liten notis om ett mindre förvärv eller en längre bevakning av till exempel ett riskkapitalbolags exitprocess.

Projekt & Order

Under rubriken Projekt och order bevakar vi stora och små projekt, i tidiga och sena faser. Större projekt bevakas över längre tid och över hela projektfasen. Vi lägger stor vikt vid att sätta projektstorlekar i relation till företagens storlek, tillväxtförutsättningar och riskförutsättningar. 

Teknik & Produkt

Installationssiffror.se fokuserar på affärer och branschekonomi, men vi gör det i en teknikbransch. Vi bevakar därför större teknikskift och förändringar, satsningar på nya teknikområden, etc.

Konjunktur

Vi erbjuder en av landets bästa konjunkturbevakningar tack vare vårt samarbete med Nyhetsbyrån Direkt. Under konjunkturvinjetten finns enkelt uttryckt allt som har att göra med näringslivet och hushållens ekonomiska utveckling. Här kan du läsa såväl om utfallen för olika typer av statistik parametrar, som om prognoser och analyser från olika konjunkturexperter.

Råvaror, Valutor, Räntor

I denna avdelning bevakar vi, i samarbete med Nyhetsbyrån Direkt, råvarumarknader med tonvikt på de råvaror som är viktiga för installationsmateriel samt ränte- och valutamarknader som påverkar branschen. I marknadskommentarerna finns ofta framåtblickande prognoser kring hur viktiga priser och noteringar tros komma att utvecklas. 

Internationellt

Norden är vårt hemmaområde. Vi bevakar den svenska marknaden intensivt och övriga nordiska länder extensivt. Under vinjetten Internationellt skriver vi om olika företeelser på global nivå, det vill säga utanför Norden, som på det ena eller andra sättet kan påverka din vardag.