Nyhetsavdelning - Makro Konjunktur

Bostadsbyggandet ökar, foto: Rolf Gabrielson
Fjärde kvartalet 2018
Avdelning: Makro Konjunktur
2019-02-19 18:10
Bostadsbyggandet fortsatte att sjunk kraftigt under det fjärde kvartalet 2018. Nedgångstakten dämpades något för flerbostadshus jämfört med tredje kvartalet, men förvärrades rejält på småhussidan. Det visar nya siffror från SCB.
Lägenhetsvisning av Fastighetsbyrån. Foto: Rolf Gabrielson
Valueguards Mäklarpanel:
2019-02-12 - 18:08
Andelen fastighetsmäklarna som räknar med sjunkande bostadspriser har minskat, medan andelen som ser ökande priser har ökat. Det gör att det nästan är lika många mäklare som bedömer prisnedgång som prisuppgång. Majoriteten ser stillastående priser. Den bilden tecknas i Valueguards Mäklarpanel, där
Avdelning: Makro Konjunktur
Byggproduktion. Foto: Colourbox
2019-02-11 - 23:09
Den svenska byggproduktionen steg något i december, efter nedgången i november. Det visar nya siffror från SCB.
Avdelning: Makro Konjunktur

Notiser

Lägenhetsvisning av Fastighetsbyrån. Foto: Rolf Gabrielson
2019-02-07
Priserna på såväl bostadsrätter som villor sjönk med 1 procent i januari. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik.
Man tömmer sina fickor. Foto: Colourbox
2019-02-01
Det svenska näringslivet drabbades av fler konkurser i januari, men byggkonkurserna inledde året med en nedgång.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
2019-02-01
Aktiviteten dämpas i den svenska industrin. SILFs och Swedbanks inköpschefsindex noterades i januari till den lägsta nivån sedan...
Nedåtgående trend. Illustration: Colourbox
2019-01-30
Den svenska konjunkturbilden försvagades kraftigt i januari. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som pekar mot...
Utförsäljning i modebutik. Foto: Colourbox
2019-01-27
Detaljhandelns försäljning sjönk i december, en nedgång som helt berodde på sällanköpssegmentet.