Nyhetsavdelning - Makro Konjunktur

Boverkets entré i Karlskrona. Foto: Franz Feldmanis
Boverket i ny prognos
Avdelning: Makro Konjunktur
2018-12-13 15:40
Byggandet av bostadsrätter kommer att halveras mellan 2017 och 2019. Den bedömningen gör Boverket i en ny prognos, där man samtidigt tror att produktionen av hyresrätter kommer att vara i stort sett oförändrad under samma period.
Lägenhetsvisning av Fastighetsbyrån. Foto: Rolf Gabrielson
SEB:s boprisindikator
2018-12-10 - 10:38
Hushållen tror på lägre bopriser framöver, enligt SEB:s boprisindikator.
Avdelning: Makro Konjunktur
Rött ljus mot Wall Street. Foto: Colourbox
2018-12-10 - 10:05
Det offentliga lokalbyggandet har minskat i år och nedgången väntas fortsätta nästa år mot bakgrund av det politiska dödläget. Den bedömningen gör analysföretaget Industrifakta.
Avdelning: Makro Konjunktur
Byggproduktion. Foto: Colourbox
2018-12-05 - 09:55
Den svenska byggproduktionen sjönk i oktober, medan näringslivets totala produktion växte. Samtidigt reviderades septembersiffran ned kraftigt för byggproduktionens tapp.
Avdelning: Makro Konjunktur

Notiser

Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
2018-12-04
Bostadsbyggandet i Sverige kan komma att minska mer än vad många prognosmakare tror, med kraftig press på BNP-tillväxten som...
Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
2018-12-03
Byggkonkurserna minskade i november, på tvärs mot en kraftig ökning för näringslivet totalt sett. Men sett hittills i år totalt...
Industrirörsinstallationer. Foto: Colourbox
2018-12-03
Inköpschefsindex för den svenska industrin blev oväntat starkt i november. I stället för en obetydlig förväntad nedgång blev det...
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
2018-11-30
Industriinvesteringarna väntas minska med 2 procent i löpande priser under 2018, enligt en uppdatering av SCB:s Investeringsenkät...
Den svenska kronan. Foto: Rolf Gabrielson
2018-11-29
Sveriges BNP sjönk något mellan det andra och det tredje kvartalet. Det var första gången på över fem år som en sekventiell...