Nyhetsavdelning - Makro Konjunktur

Ett av Arbetsförmedlingens kontor. Foto: Lennart Perlenhem/Arbetsgförmedlingen
Byggbranschens högtryck speglas i statistiken
Avdelning: Makro Konjunktur
Artikeltaggar: byggvarsel
2017-10-11 14:21
Byggvarslen sjönk kraftigt i september och i rullande årstakt är nivån nu nere på den lägsta nivån sedan september 2008.
Badkar fullt av pengar. Illustration: Colourbox
2017-10-11 - 05:29
Konjunkturinstitutet räknar med att den svenska BNP-tillväxten håller i sig på i princip oförändrad nivå 2018 jämfört med 2017. Den expansiva budgetpolitiken driver på.
Avdelning: Makro Konjunktur
Artikeltaggar: BNP, Konjunkturinstitutet

Notiser

Arkitektritning Foto:Colourbox
2017-10-04
Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 63,8 i september från reviderade 55,5 föregående månad (55,4). Det var det högsta...
Industriproduktion. Foto: Colourbox
2017-10-02
Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 63,7 i september, från oreviderade 54,7 månaden före.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
2017-09-27
Den svenska tillverkningsindustrin uppvisade en rekordstark konfidensindikator i september, vilket gav en överraskande stark...
Finansminister Magdalena Andersson (s). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
2017-09-20
Regeringen satsar 40 miljarder kronor på olika "framtidsinvesteringar" där klimatet och målet om ett "fossilfritt...
Gyllene krona på bron över till Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Colourbox
2017-09-13
Sveriges BNP steg 3,1 procent i årstakt under andra kvartalet, enligt reviderade siffror som är avsevärt lägre än den preliminära...

Annonser: