Nyhetsavdelning - Makro Konjunktur

Bostadsobjekt till salu från Länsförsäkringar. Foto: Rolf Gabrielson
Avdelning: Makro Konjunktur
2018-09-15 12:29
Något av ett positivt trendbrott kan skönjas när det gäller hur många av bostadsrätterna som läggs upp på Hemnet som också säljs. Detta efter en nattsvart utveckling i slutet av förra året och som fortsatte under början av detta året.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
TF i ny prognos
2018-09-12 - 09:09
Efterfrågan är fortsatt hög i den svenska teknikindustrin. Även kapacitetsutnyttjandet och arbetskraftbehovet är fortsatt högt. Orderingången ökar dock bara måttligt framöver och bland annat inom bygg- och anläggningsrelaterad industri syns en en dämpad aktivitet. Den bilden tecknas i
Avdelning: Makro Konjunktur

Notiser

Lägenhetsvisning av Fastighetsbyrån. Foto: Rolf Gabrielson
2018-09-10
SEB:s boprisindikator steg i september. Framför allt drevs ökningen i Stockholm.
Ett av Oscar Properties pågående bostadsprojekt på västra Kungsholmen i Stockholm. Foto: Rolf Gabrielson
2018-09-10
Det svenska bostadsbyggandet väntas rasa med nästan 30 procent mellan 2017 och 2020. Den bedömningen gör Prognoscentret i en...
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
2018-09-03
Inköpschefsindex för den svenska industrin sjönk kraftigt i augusti, men ligger fortfarande i tillväxtzon.
Byggproduktion. Foto: Colourbox
2018-08-30
Barometerindikatorn med Konjunkturinstitutets samlade konjunkturbild av svensk ekonomi blev överraskande stark i augusti....
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
2018-08-28
Tillväxttakten för de svenska bolånen fortsätter att bromsa in stegvis, men från hög nivå.

Annonser: