Nyhetstaggar - bokslut 2017/2018

Megger Sweden AB rapporterar tillväxt och förbättrad lönsamhet för 2017/2018.
Värmeföretaget Eveco växte under 2017/2018, men rörelseresultatet halverades. En offensiv flyttsatsning är dock en sannolik viktig delförklaring.
Linköpingsföretaget Hydrus VVS rapporterar något lägre marginal på mycket högg nivå. Siffrorna, som kom med kraftigt ökad volym, är dock svårtolkade, eftersom bolaget gick över till successiv vinstavräkning under året.
Belysningsaktören Bellalite rapporterar i princip oförändrad omsättning, men resultatet rasade 2017/2018. Koncern står fortsatt urstark balansräkningsmässigt.
Avdelning: Bokslut
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Industrirörsbolaget Sölvesborgs Industri & Licenssvets rapporterar kraftig tillväxt, men engångskostnader pressade resultatet och sänkte därmed marginalen rejält.
Genrebild Göteborg med spårvagn på Avenyn. Foto: www.fotoakuten.se
Den Göteborgska Comfortmedlemmen Tingstad Rörinstallation rapporterar lägre omsättning och vinst när volymerna normaliserades, men lönsamheten stärktes på hög nivå i normaliseringen.
PM Rör i Kumla rapporterar dubblad vinst i viss tillväxt, vilket också gav en rejäl lönsamhetsskjuts.
Takhängda ventilationsrör. Foto: Colourbox
Moraföretaget Michols Ventilation tar sats tillväxtmässigt i sitt senaste bokslutet med andra ökningsåret i följd och tog samtidigt ett ordentligt kliv på vägen mot godtagbar lönsamhet. Bakom sig har man fyra röda år.
Ventassistans i Trosa rapporterar ett mindre omsättningstapp och ett kraftigt resultattapp för 2017/2018.
Småländska 4 Man's El rapporterar ett kraftigt resultattapp, när omsättningen sjönk för fjärde året i följd.

Sidor