Nyhetstaggar - bokslut 2017/2018

Mobilt fastighetsstyrningsverktyg från KTC. Foto: KTC
Fastighetsautomationsföretaget KTC Control rapporterar svaga siffror med omsättningstapp och kraftigt försämrad marginal på svag nivå. En närmare analys av siffrorna visar dock att nedgången åtminstone delvis förklaras med offensiva satsningar.
Climat 80-gruppen
Skånska Climat 80-koncernen, Comfortkedjans största medlem, rapporterar bra tillväxt och mer än dubblad vinst för 2017/2018. Dock på fortsatt för låg nivå.
Ingemar Sjöström, vd Umia i Umeå.
Bokslutet för 2017/2018 visar en fortsatt stark tillväxt för Umia. Marginalen fortsatte dock att pressas med några tiondelar efter det kraftiga lönsamhetstappet 2016/2017, när fortsatta etableringskostnader och några projektsmällar satte avtryck i
Avdelning: Bokslut
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Industrirörsföretaget Karlstads Processrör rapporterar hög tillväxt för 2017/2018. Och lönsamheten fick man med sig på hög nivå.
Borås Rör och Sanitet rapporterar kraftig tillväxt, men vinsten gick åt andra hållet. Rörelsemarginalen halverades därför.
Erik Nilsson, vd och koncernchef för Ivab från 1 mars 2017. Foto: Ivab
Ivab, en av Comfortkedjans största medlemmar, rapporterar sämre resultat för 2017/2018. Lönsamheten föll åter tillbaka mot alltför svag nivå.
Avdelning:
Comfortmedlemmen Bröderna Perssons Rör rapporterar lägre omsättning och kraftigt försämrad lönsamhet. Men företagets urstarka finanser innebär att man står pall svängningar.
Elektriker i arbete. Foto: Colourbox
Norrländska Kempes El rapporterar kraftigt förbättrad lönsamhet, i kölvattnet av stark tillväxt.
Den skånska Elonmedlemmen Oredssons Elektriska rapporterar ett kraftigt vinsttapp för 2017/2018 i kölvattnet av låg avräkning och omsättningsnedgång.
Haparandaföretaget Gränsrör i Norr växte under 2017/2018, men tillväxten var högst olönsam.

Sidor