Nyhetstaggar - fastighetsautomation

Mynt på hög. Foto: Colourbox
Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har fått en rejäl utökning av en order i ett projekt för "ett av världens största molntjänst- och e-handelsföretag". Tidigare kommunicerade 18,5 miljoner kronor ser nu ut att bli 55 miljoner kronor.
Mobilt fastighetsstyrningsverktyg från KTC. Foto: KTC
Fastighetsautomationsföretaget KTC Control rapporterar svaga siffror med omsättningstapp och kraftigt försämrad marginal på svag nivå. En närmare analys av siffrorna visar dock att nedgången åtminstone delvis förklaras med offensiva satsningar.
Danska flaggan. Foto: www.fotoakuten.se
Bravida köper den danska fastighetsautomations- aktören Insight Building Automation med ett drygt 20-tal anställda.
Mikael Johnsson Albrektsson, ny Bemsiq-vd från juli 2018 med bakgrund från ägaren Latour. Foto: Bemsiq
Latours fastighetsautomationsbolag i Bemsiqgruppen visade stark tillväxt under tredje kvartalet.
Inomhusklimatföretaget Ecoclime höjer sin omsättningsprognos för 2018 något till 65 miljoner kronor, sedan båda företagets huvudområden utvecklats bättre än väntat.
Mikael Johnsson Albrektsson, ny Bemsiq-vd från juli 2018 med bakgrund från ägaren Latour. Foto: Bemsiq
Latours fastighets- automationsgrupp Bemsiq fortsätter att leverera stark tillväxt. Under det andra kvartalet blev den organiska tillväxten hög samtidigt som det schweiziska nyförvärvet kom in böckerna.
Mikael Johnsson Albrektsson, ny Bemsiq-vd från juli 2018 med bakgrund från ägaren Latour. Foto: Bemsiq
Latours fastighetsautomationsdel Bemsiq får ny vd, när hittillsvarande vd fått nytt spännande jobb utanför branschen. En uppskruvad tillväxttakt aviseras.
Lars Angelhammar med personal går över från GK till Midroc Electro från den 1 juli 2018. Foto: Midroc Electro
Midoc Electro etablerar verksamhet i Helsingborg. Satsningen görs genom ett övertagande av GK:s automationsverksamhet i staden när
Fr v Sten Pettersson, projektchef Rejlers, Robert Flinth, säljchef syd affärsområde Eco Buildings på Schneider Electric, Magnus Persson, divisionschef Industry på Rejlers. Foto: Schneider Electric
Elteknikjätten Schneider Electric och teknikkonsulten Rejlers inleder ett partnerskap kring fastighetsautomation och IoT.
Bemsiqs monter vid Nordbygg 2018. Foto: Rolf Gabrielson
Bemisq rapporterar stark tillväxt för det första kvartalet. Fortsatt offensiv förutskickas.

Sidor