Nyhetstaggar - kryssningsfart

Systemair har fått beställning på luftbehandlingsaggregat till två nya kryssningsfartyg. Storordern är värd 52 miljoner kronor.