Nyhetstaggar - Magnus Petersson

Andreas Kihlström affärsområdeschef för Purus Sverige från den 1 november. Foto: Jafo
UPPDATERAD Magnus Petersson har i veckan fått lämna jobbet som försäljningschef på Purus efter meningsskiljaktigheter kring "hur försäljningsarbetet skall bedrivas framöver". Affärsområdeschefen Andreas Kihlström (bilden) tar över som